Tillväxtprovokationer - 3DP

Diarienummer 2013-05153
Koordinator EFFECTUS BUT DIFFERENT AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - mars 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi har: - designat ett mötesprojekt där mötet mellan behovsidentifierare och entreprenörer får arbeta med olika metoder för att provocera fram marknadsrelevanta ideer. - Skapat ett avtal för att underlätta öppen innovation och hantera kommande immateriella rättigheter. - formulerat en genomförande process som kan leda fram till nya användningsområden kring 3DP. - inventerat entreprenörer med kapacitet och kunskap kring 3DP produktion. - identifierat en specifik grupp av behovsidentifierare.

Resultat och förväntade effekter

Unikt i 3DP projektet är att det finns ett stort kunskapsgap mellan behovsidentifierarna och entreprenörerna. Det innebär stora möjligheter att hitta nya behov. Vi har också fått signaler på att den av oss specificerade målgruppen Butiksägare/tjänsteleverantörer i Malmö City är högst relevant.

Upplägg och genomförande

Under föreberedelseprojektet har det blivit klart för oss att de av Vinnova uttalade rollerna smälter i viss mån samman i detta projekt. Butiksägare/Tjänsteleverantörer kommer förvisso att kunna identifiera behov som andra kan utveckla, men behovsidentifierarna kommer troligen också att se behov som de själva skulle kunna realisera. Därför är Deltagarförbindelsen framtagen för att ge alla aktörer möjlighet att förverkliga idéer som uppkommer. Det blir viktigt i genomförandeprojektet att vi väljer deltagare som inte tydligen konkurrerar med varandra. Vårt upplägg bifogas.

Externa länkar

Introduktion till potential med 3DP tekniken

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.