Tillväxtbarometern

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen Blue Institute
Bidrag från Vinnova 10 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2018 - juni 2021
Status Pågående

Syfte och mål

Tillväxtbarometern är ett forum där tillväxtens förutsättningar och mekanismer diskuterats. Fokus ligger på analys av utveckling och trender globalt på makronivå påverkar och påverkas av företagens strategier och aktiviteter. Det är på den ”mesonivån” som innovations-, konkurrens- och attraktionskraft kan förstås. Verksamheten syftar till att främja förståelsen för hur de globala förutsättningarna för tillväxt påverkar det svenska näringslivets strategiska handlingsutrymme. Målet är att tillhandahålla relevant analys till en bred målgrupp av beslutsfattare.

Förväntade effekter och resultat

1.Tillhandahålla en plattform och ett nätverk där näringsliv, forskningen och policymakare möts. 2.Återkommande producera analyser i form av rapporter som omfattar makroutvecklingen om påverkar tillväxten, insikter från beslutsfattare på aktuella ämnen, samt särskilt fokus på teman som påverkar tillväxten på längre sikt. 3.Ad-hoc möten med kortare ledtider när aktuella händelser förmanar det. 4.Löpande kommunikation i form av podcasts, artiklar, seminarium. 5. Lärande för deltagare och allmänheten

Planerat upplägg och genomförande

Tillväxtbarometern anordnar regelbundet möten, seminarier och hearings med fokus både på dagsaktuella ämnen och på djupare trender och strukturer som påverkar tillväxt. Målgruppen är beslutsfattare i verksamheter som påverkar och påverkas av den ekonomiska tillväxten. Analyser och slutsatser bereds av en projektorganisation och i Tillväxtbarometerns fakultet, bestående av ledande ekonomer i Sverige, och sprids till allmänheten i form av artiklar, rapporter och outlooks.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.