Tillgänglig säker data från elnätsbolag

Diarienummer 2012-01636
Koordinator Encubator AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid juli 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte och mål har uppfyllts och överträffats inom projektet. Flera elbolag har knutits upp mot energimolnet och ett API har utvecklats och börjat användas i liten skala.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet är att elanvändare nu över hela Sverige har möjlighet att gå in via energimolnet.se och begära ut de eldatavärden som de själva har rätt till. Kommuner, privatpersoner, bostadsbolag och företag kan nu få sin egen data förädlad och presenterad på helt nya sätt. Denna information var tidigare instängd hos elnätsbolagen. Målet är nu att skapa intresse för denna möjlighet både bland elanvändare och tredjepartsutvecklare så att vi på sikt kan skapa Sveriges första marknadsplats för energidata-tjänster.

Upplägg och genomförande

Projektet har innehållit två större möten där projektets utmaningar, resultat och vidare arbete har diskuterats. Förutom dessa två stora möten har det varit en mängd mindre möten där vi tagit in information från aktörer för att kunna driva projektet i rätt riktning. En stor del av arbetet har sedan varit att ta fram de system som vi sett varit nödvändiga. Databasstruktur för att hantera alla värden (Ett hundratal aktiva elanvändares data i dagsläget som är byggd för skalbarhet), anslutning till befintliga system hos elnätsbolagen och utveckling av API.

Externa länkar

Videoklipp - kort presentation om projektet och dess resultat Energimolnet.se är Sveriges första marknadsplats för energidatatjänster. Innehåller även öppet API.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.