Tillgänglig kollektivtrafik i det könade landskapet

Diarienummer 2017-04834
Koordinator Umeå kommun - Stadsledningskontoret
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - november 2018
Status Pågående
Utlysning Tillgänglighetsdesign