TIES 2

Diarienummer 2014-05508
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - D&IT
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - mars 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

TIES har tagit fram samarbetsformer som gör det möjligt för olika aktörer i det svenska ´innovationsklimatet´ att använda ny akademisk forskningskunskap i industriell tillämpning i en snabbare och mer omfattande grad än tidigare. Projektets ansats har varit att tillämpa en affärsdimension vilken innebär att företagen betalar för praktiskt tillämpningsstöd av ny teknologi. Projektets resultat visar att förmågan till innovation och förnyelse kan förbättras om både akademi och industri lär sig att arbeta med denna affärsdimension.

Resultat och förväntade effekter

Projektet visar att (SIP-)arbetsformen där forskare coachar ingenjörer och utvecklare att praktiskt tillämpa ny teknologi och nya metoder är ett potent redskap för att införa ny kunskap i industrin. De förbättringsprojekt som har bedrivits med företag/ingenjörer har lyckats tillämpa/införa ny kunskap som inneburit stora steg för företaget/ingenjören. Projektet visar också utmaningarna i att skapa direkt affärsnytta m.h.a. forskningskunskap: nämligen att det tar tid att utveckla fruktbara relationer, och att arbetsmetodiken förutsätter en affärsdimension.

Upplägg och genomförande

Projektet har delvis genomförts m.h.a. ett fristående aktiebolag (Explanea AB) som på heltid har utvecklat relationer med 100-talet företag och organisationer av stor variation (producerande bolag, teknologiska konsulter, myndigheter, små/stora bolag, olika behov). I dessa samarbeten har nya arbetsformer mellan forskare och ingenjörer utformats och beprövats. Projektet har möjliggjort för forskarna att ta fram de nya arbetsformerna samt testa dem i samarbetsprojekt. Företaget har fokuserat på långisktighet och affärsmässighet i relationen med samarbetsföretagen.

Externa länkar

Extra dokumentation för slutrapport

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.