The Mobile Control Room

Diarienummer 2016-01966
Koordinator ABB AB - ABB Corporate Research - Västerås
Bidrag från Vinnova 2 016 000 kronor
Projektets löptid april 2016 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Undersöka möjligheter för ´mobile opperations´, hur mobila enheter och appar kan underlätta och ge nya möjligheter för operatörer och underhållspersonal inom industrin. Projektet har verifierat behoven med användare inom industrin för att säkerställa att de uppfattade problemen verkligen existerande samt sedan implementerat en första prototyp och verifierat prototypen med användare inom industrin.

Resultat och förväntade effekter

Visa hur man enkelt kan hitta utrustning. Industrier är ofta stora, tidigare forskning visar att underhållspersonal spenderar mycket tid enbart att hitta utrustning. Snabbt och enkelt komma åt info. Många anläggningar kan ha tusentals enheter, att med 2 klick komma åt info om en specifik enhet är ett stort steg framåt för användbarheten. Underlätta kontroller. Idag krävs ofta att en underhållstekniker gör kontroll av utrustning på plats och verifiera värdena mot kontrollrummet, nu blir det möjligt för underhållsteknikern att självständigt utföra dessa arbetsuppgifter.

Upplägg och genomförande

Projektmedlemmarna hade redan innan start av detta projekt vid många tillfällen diskuterat mobile operations med industrin. Vid start av projektet verifierades tidigare diskussioner med ytterligare användare inom industrin. En prototyp implementerades för Android. Denna app har sedan löpande under utvecklingen visats för olika intressenter. Vi planerar nu för att dema den implementerade appen på olika event, för industripartners etc.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.