The Articulated Funiculator

Diarienummer 2014-00019
Koordinator Tyréns AB - Tyréns AB Stockholm
Bidrag från Vinnova 1 761 921 kronor
Projektets löptid september 2013 - december 2015
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2013-02777-en

Syfte och mål

Se engelska nedan

Resultat och förväntade effekter

Se engelska nedan

Upplägg och genomförande

Se engelska nedan

Externa länkar

http://www.articulatedfuniculator.com/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.