Testmarknad Småföretagare

Diarienummer 2013-05148
Koordinator Kunskapsbolaget KLN Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - mars 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

En välunderbyggd ansökan om Genomförande av Mötesprojekt, som väl beskriver projektets aktiviteter och resursbehov, kommer att lämnas. Projektets inriktning kommer att anpassas något, efter erhållen feedback, och vår ansökan om Genomförande av Mötesprojekt kommer nu i huvudsak att ägnas åt en öppen innovationsprocess där fåmansföretag agerar behovsidentifierare till mer etablerade småföretagare. Både Företagarna i Västerås och Region Mälardalen är aktivt involverade i projektets utveckling.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av förberedelseprojektet är att ett mötesprojekt mellan fåmansföretagare och etablerade småföretag både av Kunskapsbolaget och av Företagarna bedöms vara väl värt att driva. Det förväntade utfallet av förberedelseprojektet är att en ansökan om Genomförande av Mötesprojekt kommer att formuleras (och förhoppningsvis godkännas).

Upplägg och genomförande

Förberedelseprojektet genomfördes i både enkät- och mötesform. Engagemanget hos potentiella deltagare och hos medlemsorganisationen Företagarna har varit klart lovande. Den feedback som erhållits under projektet har varit till stor nytta och resulterat i att de primära rollerna i projektet påverkats. Annan återkoppling har varit att man i ett B2B-projekt behöver ta hänsyn till att de olika parterna må vara olika starka, men att de som fulla kommersiella parter måste få en likvärdig behandling samt att alltför strikta externa rolldefinitioner kan vara till nackdel.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.