Testbed för äldreomsorgen i Malmö stad

Diarienummer 2013-01933
Koordinator MALMÖ KOMMUN - Malmö stad
Bidrag från Vinnova 2 598 492 kronor
Projektets löptid juni 2013 - oktober 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

En testbädd med syfte att utveckla, testa och implementera innovativa idéer i äldreomsorgen skulle etableras i Malmö stad. Målet för projektet var att ha en utvecklad och fungerande och operativ testbädd med ett flöde av innovativa lösningar samt en affärsmodell för en långsiktig och självbärande verksamhet. Testbed för äldreomsorgen har etablerats av Malmö stad, Mötesplats Social Innovation, Malmö högskola och Medeon AB. Testbädden har en fungerande struktur, ett konstant flöde av innovativa idéer och lösningar, och är implementerad och finansieras av Malmö stad.

Resultat och förväntade effekter

´Testbed för äldreomsorgen´ är nu en del av ordinarie verksamhet i Malmö stad och koordineras av Stadskontoret. Företag och andra innovatörer kan nu fortsätta utveckla och testa behovsdrivna innovationer i praktiken, i reell miljö, tillsammans med användare som exempelvis brukare och personal inom vård och omsorg, i enlighet med förväntat resultat. Testbädden har blivit en ny arena som är öppet för idéer och samverkan mellan näringsliv, akademi, civilsamhälle, brukare, anhöriga och vård och omsorg i Malmö stad.

Upplägg och genomförande

Projektets har letts av en tvärsektoriell styrgrupp. Projektledare har koordinerat projektet i samarbete med näringslivsutvecklare, projektgrupp, och kontaktpersoner. Referenspersoner har kopplats på vid behov. Operativt arbete har utförts av berörda förvaltningar och användare. Förutom tester och utveckling av idéer och lösningar, har aktiviteter för att främja innovationskulturen inom vård och omsorg utförts. Aktiviteterna har involverat företagare, forskare, studenter, brukare, anhöriga, personal, politiker och tjänstepersoner, föreningar och medborgare.

Externa länkar

Sida för Testbed för äldreomsorgen finns på malmo.se Sida för Testbed för äldreomsorgen på näringslivskontorets sida.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.