Testbädd för larmprocessen

Diarienummer 2012-02023
Koordinator SOS Alarm Sverige Aktiebolag - SOS Alarm AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - februari 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte och målsättning har varit att utreda förutsättningarna för att utveckla och etablera en testbädd för larmprocessen med inriktning mot ambulansalarmering. Ett relevant beslutsunderlag för SOS Alarm Sverige AB som huvudman har tagits fram. En förankring hos Västra Götalandsregionen, ett antal UoH och industriparter har gjorts. Därigenom har kravbild och förväntat uttnyttjande tydliggjorts. Användning och teknisk miljö har beskrivits liksom en kostnadsberäkning på vad det skulle innebära att utveckla och driva testbädden. Syfte och mål får betraktas som uppfyllda.

Resultat och förväntade effekter

- En förankring hos SOS Alarm, ambulanssjukvården (VGR), företag och forskare om övergripande kravbild och förväntningar på testbäddens funktion har gjorts. - En preliminär utvecklingsplan för testbäddens fysiska placering, ägandeskap, uppbyggnad, intäktsmodell, infrastruktur och drift har gjorts. - En preliminär processbeskrivning för hur testbäddens infrastruktur och tjänster skall användas avseende resultat, utbildning, kopplingar till upphandling har delvis gjorts. - En eventuell plan för samverkan med KoKom och projektplan för ett fas 1-projekt har ej tagits fram.

Upplägg och genomförande

Arbetsprocessen för att genomföra förstudien har innehållit följande moment: 1)Analys av förväntat behov och nytta av att etablera en testcentral 2)Insamling av övergripande kravställningar 3)Beskrivning av förväntade användingsområden 4)Beskrivning av teknisk uppbyggnad och funktionalitet 5)Kostnadsuppskattningar för utveckling och drift 6)Beskrivning av en preliminär intäktsmodell 7)Organisationsförslag Arbetsmetoden har innefattat enkätundersökning, studiebesök, workshop , arbetsmöten samt intern och extern information.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.