Testbädd för koldioxidkrediter från skogen

Diarienummer 2013-04400
Koordinator ÖVERTORNEÅ KOMMUN - Tillväxtenheten
Bidrag från Vinnova 3 200 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - september 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att kommersialisera handel med klimatnytta (koldioxidkrediter) från tillväxthöjande skogsskötselåtgärder. Kortsiktigt var målet att klimatnyttan ska kunna användas för frivilliga åtaganden (klimatkompensation). Det långsiktiga målet var att klimatnyttan ska kunna användas i industrins klimatåtaganden. Målsättningen var att etablera en testbädd kring verifierbar klimatnytta. Kunskap och erfarenheter har skapats, men med dagens kreditpriser och regelverk är det inte möjlighet att kommersiellt skapa certifierad klimatnytta och driva testbädden.

Resultat och förväntade effekter

En metod för skapande av GHG reduktioner har utvecklats och tredjepartsgranskats mot Verified Carbon Standard (VCS). Regelverket är dock inte anpassat för nordiskt skogsbruk, pga. resurskrävande verifiering krävs ett högt kreditpris för att genomföra klimatprojekt kommersiellt. Kostnaderna kan sänkas utan att nettoinbindningen av koldioxid överskattas genom projekt med stor areal samt mindre omfattande fältmätningar. Testbäddens erfarenheter bör beaktas när skogens klimatnytta inkluderas i handel och ett nationellt system för skogliga koldioxidkrediter bör skapas.

Upplägg och genomförande

Projektet drevs av Övertorneå kommun, Sveaskog, SveMin, SLU och LRF Norrbotten med finansiering från Vinnova, Länsstyrelsen i Norrbotten och Norrbottens läns landsting. Projektets huvudaktivitet var att utveckla en VCS metod för skogliga GHG reduktioner. Ekonomiska förutsättningarna för handel med skogskrediter på en frivillig marknad analyserades och effektivare metodik samt tänkbara scenarier för skogskrediter identifierades. En slutrapport som inkluderar miljöeffekter vid tillväxthöjande åtgärder har sammanställts och ett brett förankringsarbete har bedrivits.

Externa länkar

Projektinformation på Övertorneå kommuns hemsida.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.