Terapeutiska vacciner för behandling av svår atopisk dermatit och astma

Diarienummer 2012-00789
Koordinator Theravac Pharmacenticals AB
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid maj 2012 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med det Vinnova-finansierade projektet har varit att etablera ett ¨Proof of Concept för ett allergivaccin avsett för behandling av hundar med svår atopisk dermatit samt människor med astma och atopiska eksem. En produkt med en potentiellt enorm marknad. Vid projektets början hade vi mycket fina data från studier i mus vad gäller både eksem och astma. Målet var nu att studera biverkningsprofil och effekt i hund av detta vaccin samt att utföra en mindre klinisk prövning på hundar med svåra eksem.

Resultat och förväntade effekter

Under de gångna två åren har vi i ett flertal studier i hund identifierat en vaccinformulering som är lättadministrerat och har god effekt i hund. Vi har även producerat en större batch av vaccinantigen. Projektet har varit mycket framgångsrikt och vi har nu efter ett antal olika tester en identifierat en formulering som kan användas i klinik. Då mycket arbete åtgick för en mängd tester av biverkningsprofil av den första prototypen samt identifiering av nya alternativ kom projektet att fördröjas varför det sista steget den kliniska prövningen endast är projekterad men ännu ej genomförd.

Upplägg och genomförande

Projektet har som sagts varit mycket produktivt och givit oss ovärderlig information kring säkerhetsprofil hos ett antal vaccinkomponenter i hund. Det skall här poängteras att vi sett mycket stora skillnader mellan mus och hund vilket gjort att antalet tester mångdubblats från vad ursprungligen planerades. Det senare för att identifiera en säker och effektiv samt även lättadministrerad produkt. Vi har nu nått målet men ännu inte hunnit göra den slutliga kliniska prövningen i hundar av vårt vaccin mot svåra eksem i hund och eksem samt astma i människa.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.