TELDOK Rapportseri 1981-2006.Nyttiggörande

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen Marknadstekniskt Centrum
Bidrag från Vinnova 75 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - november 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har avsett att öka (TELDOK) rapporternas nyttiggörande genom att lägga in sökord vilka kan öka synlighet och åtkomst via Google och andra sökmotorer. Samt därmed möjliggöra en långsiktig övergång så att rapporterna kan komma att bli en delmängd av Tekniska Museet Web-site. Detta är nu genomfört.

Resultat och förväntade effekter

Insättandet av sökord förväntas öka synlighet och tillgänglighet för de 200+ rapporter som TELDOK publicerade under åren 1981 -2006. Samtliga rapporter kommer att ( kostnadsfritt) laddas ner som pdf-filer.

Upplägg och genomförande

Rapporterna och dess sökord ingår under ´ Pages´ i en betaversion av Wordpress. Arbetet kommer dock att fortsätta - utöver given grundnivå- genom att lägga in sammanfattningar och kommentarer i blpg-format. Denna fortsättning ligger dock utanför nu aktuellt projekt och dess finansiering - och kommer att genomföras på mer ideell basis.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.