Teknik, tjänster och berättande för framtidens mediekonsumtion

Diarienummer 2015-06860
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Medieteknik och interaktionsdesign
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - februari 2017
Status Avslutat
Utlysning Tjänstelyftet - Innovationsprojekt

Syfte och mål

Projektet hade tre huvudområden: 1. Att genomföra en forskningsstudie med fokus på skärningspunkten mellan teknik, tjänster och berättande för framtidens mediekonsumtion. 2. Att skapa ett "Discovery center" där olika typer av events kunde genomföras, till exempel tävlingar i medier och innovation, eller utställningar kring berättande med hjälp av ny teknik. 3. Att fortsätta utveckla inriktning och verksamhet för ett kommande konsortium för medieforskning. Projektet har genomfört aktiviteter inom samtliga huvudområden och kan visa upp intressanta och användbara resultat.

Resultat och förväntade effekter

Informationsspridning kring projektets resultat har skett enligt följande: 2 vetenskapliga tidskriftsartiklar 1 vetenskapligt conference paper 1 populärvetenskaplig artikel i Medievärlden Analys 2 föredrag på möten med Global Alliance of Media innovation, i Wien 1 föredrag för norska mediebranschorganisationen i Oslo 1 föredrag på den vetenskapliga konferensen ECREA i Prag 2 föredrag på Datajournalistkonferensen i Odense, NODA17 2 examensarbeten av KTH-studenter på DN Media Hackathon på KTH Utställning i Dome of Visions på KTH Löpande arbete med ett kommande konsortium

Upplägg och genomförande

Syftet med projektet var att ge en injektion av nya kreativa idéer som skulle sätta fart på medieindustrins egen innovativa förmåga. Utställningen i Dome of Visions och Media Hackathon var tydliga inspirationsevent för medieföretagen. Att genomföra ett forskningsprojekt där konkurrerande företag skulle samarbeta för att utveckla nya tjänster visade sig dock svårare än väntat. Därför genomfördes tre workshops separat på de medverkande partnerföretagen. Slutresultatet blev då bättre än väntat, särskilt när detta kompletterades med enskilda intervjuer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.