Tanklös WC - innovativ vattenbesparande toalettstol

Diarienummer
Koordinator CDUP AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2011-2014

Syfte och mål

En väl fungerande direktspolande toalett som kan anslutas till dagstypiska och aktuella gränssnitt för vatten och avlopp, bedöms kunna sopa golvet med konkurrensen från traditionella toaletter med tank. Den idé som studerats här, ger förutsättningarna till en mer effektiv spolning tack vare den virvel som skapas, och den speciella form som vattenlåset har. Det primära målet var att visa på realismen i uppfinningens tekniska lösning. Datorsimuleringar av tekniken visar att uppfinningen fungerar.

Resultat och förväntade effekter

Med ett antal ytterligare datorsimuleringar kan vi få fram en optimal lösning av vattenlåset vad det gäller vattentryck och volymen av spolvatten. Resultatet används sedan till att göra en prototyp av det nya vattenlåset, som genom testning enligt giltiga standards sedan utvecklas till användbar produkt.

Upplägg och genomförande

Förstudien har gjorts med hjälp av egna internetsökningar, besök hos experter på relevant produktionsteknik, samarbete med specialister inom flödesberäkningar och en tekniköversikt från patentverkets experter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-04167

Statistik för sidan