System av system för effektiva räddningsinsatser och mobilitet i städer

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Architecture and Civil Engineering
Bidrag från Vinnova 5 208 000 kronor
Projektets löptid april 2019 - april 2022
Status Pågående
Utlysning System-av-system för mobilitet i städer - FFI
Ansökningsomgång FFI System-av-system för mobilitet i städer (SoSSUM)

Syfte och mål

För att åstadkomma mer effektiva räddningsinsatser behövs ett smidigt samarbete mellan flera system, inklusive infrastrukturplanerare, trafikoperatörer, sjukvården och larmcentralen. Detta utgör ett komplext socio-tekniskt system som är ett typiskt tillämpningsområde för system-av-system och som är bortom dagens systemmetoder. Genom att integrera globala och nationella initiativ för system-av-system syftar detta projekt till att utveckla system-av-system-metoder för räddningsinsatser, inklusive arkitektur, modellering, simulering och integration.

Förväntade effekter och resultat

Detta projekt kommer att leverera och kontinuerligt uppdatera systemet-av-system (SoS) inom arkitektur, modellering, simulering, testning och verifiering och applikationer. Projektet kommer att leverera SoS-metoder och applikationer för smart stadsmobilitet och nödsystem. Detta projekt kommer att skapa nya färdigheter i SoS för stora och komplexa sammankopplade system och utbilda nya yrkesverksamma inom området.

Planerat upplägg och genomförande

Konsortiet, ledt av Chalmers tekniska högskola, omfattar fyra forskningsinstitut och fyra industripartner. Teamet kommer att stödjas av några internationella motsvarigheter. Projektet innehåller fem arbetspaket: System-av-systems review, System-av-systems arkitektur, System-av-systems simulering, systemintegration och demonstration.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 februari 2019

Diarienummer 2018-04996

Statistik för sidan