Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

System av system för effektiva räddningsinsatser och mobilitet i städer

Diarienummer
Koordinator Chalmers Tekniska Högskola AB - Architecture and Civil Engineering
Bidrag från Vinnova 5 183 259 kronor
Projektets löptid april 2019 - april 2022
Status Avslutat
Utlysning System-av-system för mobilitet i städer - FFI

Syfte och mål

SoSER har utvecklat avancerade pre-hospitala enheter för traumatriage, fordonkommunikations enheter för prioritering av utryckningsfordon och algoritmer inklusive körfältsfrigöring och routing för utryckningsfordon vid nödsituationer. Baserat på detta och en grundlig litteraturstudie av system av system, och med tanke på konvergensen av arkitekturramverk, genomförde projektet arkitekturarbetet baserad på det senast arkitekturramverket. Resultaten har kommunicerats genom tidskrifter och konferenspublikationer samt rapporter.

Resultat och förväntade effekter

De prehospitala diagnostiska enheterna är under produktion och kommer att förbättra traumatriage. Utryckningsfordonskommunikationsenheten befinner sig i introduktionsfasen vilket i kombination med fordonsdirigering och prioriteringsalgoritmer kommer att bidra till att minska svarstiden. System av system konceptet har fått ökad medvetenhet inom mobilitetssektorn, och utövandet av SoS-arkitektur har gett oss djupare förståelse. Sammantaget bidrar resultaten till den uppkopplade beredskapen med kontinuerlig integration av framväxande teknologier.

Upplägg och genomförande

Resultaten har uppnåtts genom fokuserad utveckling och samverkan med partners. Chalmers och Uppsala universitet har utvecklat trafikstyrningsalgoritmer för att prioritera utryckningsfordon. Algoritmerna tar hänsyn till de pre-hospitala traumaenheter som utvecklats av Medfield och fordonskommunikationsenheter av EVAM. De utvecklade algoritmerna verifieras genom simulering av Fellowbot och VTI. RISE har undersökt system av system och genomfört arkitektarbetet med hänsyn till resultaten från partners för holistisk modellering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 juli 2022

Diarienummer 2018-04996

Statistik för sidan