Synligare utveckling av inbyggda fordonssystem - visualiserad kravhantering och samverkan

Diarienummer 2013-01296
Koordinator Volvo Technology AB - Avd 6260, M2.7
Bidrag från Vinnova 6 957 757 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - maj 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte har varit att ta fram lösningar som underlättar samverkan mellan fordonsintegratör och -leverantör, med särskilt fokus på kravhantering och säkerhetsstandarden ISO26262. Målet har varit att identifiera effektiva vyer, mätetal och analyser och därigenom möjliggöra högre precision, kvalitet och effektivitet i utvecklingsarbetet. Genom att basera koncept och verktyg på arkitekturbeskrivningsspråket EAST-ADL säkerställs konsistens och import/export av information mellan olika verktyg och intressenter.

Resultat och förväntade effekter

Projektresultaten har visat på möjligheterna som ett arkitekturbeskrivningsspråk ger i form av effektiv och konsistent samverkan mellan intressenter och över olika verktyg. Koncepten har beskrivits i publika dokument och utvecklats som open source verktyg. Verktyg finns dels på Eclipse-plattformen EATOP och dels för de kommersiella verktygen Enterprise Architect och SystemWeaver. Projektets diagramformat kan användas av verktyg för EAST-ADL eller AUTOSAR. Sammantaget gör detta att resultaten kan tillämpas både akademiskt och industriellt och i stor eller mindre skala.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit indelat i 4 arbetspaket: behovsidentifiering, koncept, verktyg och validering, för att strukturera arbetsinnehåll och projektleveranser. Överlagrat det konceptuella flödet har projektet arbetat iterativt över alla 4 faserna. En naturlig del har varit samverkan med andra FFI projekt. Under projektets andra och tredje år har offentliga seminarier anordnats, vilka skapat förutsättningar för intern och extern samverkan. Projektresultaten har därför goda förutsättningar för tillämpning och vidareutveckling inom företagen och inom samverkande projekt.

Externa länkar

Hemsida för Synligare

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.