Synergio Assist Device

Diarienummer 2014-02162
Koordinator Synergio AB
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - april 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Att ta fram en fungerande produkt baserad på våra patent. Denna del av projektet avsåg tiden framtill att verifieringen och valideringen startas. Alla resultat visar att detta är möjligt. Totalt sett är projektet försenat jämfört med initial plan. Produktutvecklingssamarbete pågår med kompetenta partnerföretag och kompletta princip-prototyper finns färdiga för alla produktmoduler i projektet utom en där denna utveckling fortfarande pågår.

Resultat och förväntade effekter

Att utveckla en produkt av det patenterade konceptet gällande permanent hjälpmedel för hjärtsviktspatienter som skall vara betydligt billigare än existerande produkter samt drivas med implanterat laddningsbart batteri. Produkten skall kunna sättas in minimal-invasivt. Produkten bygger på nyligen publicerad Svensk forskning och arbetar med en helt annan funktion jämfört med existerande produkter. Företaget har startats för att produktifiera det patenterade konceptet enligt ovan. Projektet pågår fortfarande och alla initiala krav har visat sig realistiska.

Upplägg och genomförande

Projektet har drivits som planerat : Denna plan hade följande huvuddelar/arbetspaket: -Validering av princip produkt inklusive tester på djur -Framtagning/införande av kvalitetssystem (ISO 13485 och QSR) -Sammanställning av komplett design input för produkten -Ta fram design output för produktens olika moduler. Produktens olika moduler har utvecklats parallellt och i samarbete med partnerföretag där detta varit nödvändigt. Produktens modul-uppdelning har ändrats något under projektets gång. -Säkra och utöka immateriella rättigheter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.