Swiss-Scandinavian Bio-Bussines Seminar

Diarienummer 2016-00960
Koordinator Pharmnovo Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid februari 2016 - mars 2016
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2016-2017