SWII Smart Products for automated transportation

Diarienummer 2016-04041
Koordinator Modelon AB
Bidrag från Vinnova 7 500 kronor
Projektets löptid september 2016 - september 2016
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2016-2017