Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Swedish SMEs participating at Swiss Nordic Bio 2019 Zurich

Diarienummer
Koordinator DanPET AB
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid februari 2019 - februari 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Att etablera kontakter för framtida finansiering - flera kontakter etablerades som vi kommer att följa upp i framtiden. Uppfyllelse: Flera värdefulla kontakter från Schweiz, Norge och Finland etablerades

Långsiktiga effekter som förväntas

Deltagande i Swiss Nordic Bio 2019 Zurich 7 FEB med mål att etablera kontakt för framtida finansiering av företagets viktigaste produkter (se längst ner). 6 Olika möten hölls med mycket god behållning. 18F-NS12137 en ny norepinephrine transporter PET-tracer användbar för imaging av kognitiv reserv - Den nya NET-tracern 18F-NS12137 kan produceras i gott utbyte och med hög molar aktivitet. 18F-NS14490 - ett nytt alfa7 nikotin PET angiogenes baserat verktyg för diagnos av instabila plack i artärer 18F-NS14490 utvecklas för närvarande i samarbete med Edinburgh University, UK

Upplägg och genomförande

Noggrant planerade möten följt av interaktiva möten som kommer att leda till fördjupade affärskontakter - mycket positivt gensvar.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 februari 2019

Diarienummer 2018-05380

Statistik för sidan