Swedish Production Symposium 2014

Diarienummer 2014-06201
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Bidrag från Vinnova 295 000 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - februari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet avsåg stöd till genomförandet av den internationella vetenskapliga konferensen Swedish Production Symposium 2014 som skulle visa upp svensk produktionsforskning samt skapa en plattform for spridning av information om SIP Produktion (Produktion 2030). Konferensen genomfördes framgångsrikt i Göteborg 16-18 september 2014. Dokumentationen av konferensen skedde genom proceedings, som publicerats on-line och med open access. Dessutom genom videodokumentation av bl.a. keynote speakers och andra nyckelpersoner.

Resultat och förväntade effekter

Deltagare på konferensen har uppfattats vara mycket nöjda. Videodokumentationen har spritts via sociala medier och web-sidor. Proceedings är publicerade on-line och med open-access: http://conferences.chalmers.se/index.php/SPS/SPS14/schedConf/presentations

Upplägg och genomförande

Konferensen genomfördes på traditionellt sätt som en kombination av keynote-föredrag och parallella presentations-seminarier. Teman för konferensen kopplades till styrkeområden inom SIP Produktion2030: *Resource efficient and sustainable production *Flexible manufacturing processes and systems *Virtual production development and simulation *Human-centred production systems *Product and production services *Integrated product and production development *Education in manufacturing, on all levels Upplägget visade sig framgångsrikt.

Externa länkar

Official web page for conference programme and publications, on-line and open-access. Official web page for the conference.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.