Swedish Pavilion Bordeaux

Diarienummer 2015-04675
Koordinator ITS INTELLIGENTA TRANSPORTSYSTEM SWEDEN AB - ITS-Sweden AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid september 2015 - november 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Målen var att erbjuda en plattform för att: - Utbyta information och erfarenheter med olika aktörer - Marknadsföra och informera om Svenska aktiviteter - Stödja arbetet med den nationella ITS Strategin Inom samtliga delar hade vi ett mycket positivt utfall vv se ´Projektsammanfattning - Utfall´

Resultat och förväntade effekter

En delegation på 132 personer från Sverige Svensk monter på 104 m2 med sammanträdesrum för 20 personer. Modererade och talade i 42 sessioner Hade 2 stora möten och 10 mindre möten i det svenska mötesrummet Deltog på ett antal ´Demonstrations and Technical visits´ Eric Bromander deltog på ´Ministerial´ session och öppnade den svenska montern på tisdagen då vi hade fler än 300 besökare. Andreas Larsson fick pris för bästa ´Technical paper´ EU Hade ett antal möten och diskussioner Lanserade tillsammans med Ertico och bland annat Finland, Holland mfl - MaaS Alliance

Upplägg och genomförande

Vi startade arbetet med de svenska aktiviteterna 13 månader innan Kongressen. Vi hade ett TrippelHelix synsätt så att olika aktörer inom området kunde träffas, diskutera och starta olika samverkansprojekt. Vi höll den planerade planen men i slutänden så hade vi vissa utmaningar att få deltagande partners att stötta projektet med de volymer som var planerat. Vi borde ha haft tvingande åtaganden för alla aktörer innan beslut om aktivitetsstart. Nu blev det ändå ett positivt resultat tack vare Trafikverket/Vinnova och ITS Sweden

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.