Swedish Algae Factory

Diarienummer 2014-03420
Koordinator Göteborgs Universitet - Biologi och miljövetendkap
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - december 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Transport- och miljöinnovationer - 2014

Syfte och mål

Målet med projektet var att verifiera att en kostnadseffektiv produktion av algbaserad råolja är möjlig året runt i svenska klimat där alger odlas på avfallsvatten. Slutsatsen är att det krävs extremt stora produktionsvolymer för att nå målet även om man skulle erhålla intäkter som vattenreningstjänst. För att erhålla en tidigare vinstbringande verksamhet är fokus nu att nyttja algernas nanoporösa kiselskal för att öka effektiviteten i solpaneler. Kiselskalet produceras samtidigt som koldioxid infångas, vatten renas från kväve och fosfor och en organisk biomassa produceras.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har visat att det är möjligt att rena vatten samt producera nya hållbara produkter från alger i en process där koldioxid naturligt absorberas. En uppbyggnation av en demonstrationsanläggning är planerad för att vidare kommersialisera och bekräfta algernas potential att bidra till minskad övergödning, minskade koldioxidutsläpp samt produktion av en algbiomassa som kan nyttjas i en rad samhällsnyttiga tillämpningar. Projektet har även skapat nya jobb och förhoppningsvis kommer det framåt leda till att fler jobb och tillväxt skapas i Sveriges framtida bioekonomi.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts enligt plan

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.