Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Sweden-India AI Summit

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Data- och informationsteknik
Bidrag från Vinnova 20 487 kronor
Projektets löptid mars 2019 - maj 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Ai-toppmötet mellan Sverige och Indien var ordnat för att samla konstellationer mellan industrin och universitetspartnerna i båda länderna för att främja samarbeten, särskilt med hänvisning till bilaterala bidrag som meddelades under det gemensamma initiativet Sverige för Indien för AI för alla.

Resultat och förväntade effekter

Händelsen var en total framgång med ett brett och entusiastiskt deltagande från branschens och akademiens högsta nivåer på båda sidor. Många samarbeten har inletts efter paneldiskussionerna och vi hoppas kunna se konkreta resultat i förslagen till Vinnova-DST-samtalet.

Upplägg och genomförande

Det fanns flera paneldiskussioner modererade av mig själv och uppföljning av diskussioner för att bilda forsknings- och innovationskonstellationer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 mars 2019

Diarienummer 2019-02171

Statistik för sidan