Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SVP Smarta Städer -Digital planprocess

Diarienummer
Koordinator IQ SAMHÄLLSBYGGNAD AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - april 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet SVP Smarta Städer - Digital Planprocess har pågått under slutet av 2016 och början av 2017. En slutrapport levererades i januari till Regeringskansliet, och Bostadsminister Peter Eriksson har använt rapportens resultat för flera åtgärder och initiativ från regeringens sida. Fokus på arbetet har legat på att ta fram en nulägesbeskrivning samt identifiera rekommenderade åtgärder för regeringen att ta för att öka takten inom digitalisering av planprocessen.

Resultat och förväntade effekter

Projektets slutrapport omfattar en nulägesbeskrivning av området digitalisering av planprocessen samt rekommendationer för de åtgärder regeringen föreslås göra för att öka takten inom digitalisering av planprocessen. De viktigaste rekommendationerna är 1. Enhetliga riktlinjer och standarder för samhällbyggnadsinformation, 2. Digitala metoder och verktyg i processer för att skapa ett resilient samhälle, 3. Behov av och vidareutveckling av testbäddar, 4. Kunskapslyft om processens helhet och digitaliseringens möjligheter.

Upplägg och genomförande

1. Inventering och nulägesbeskrivning 2. Koordinering med andra aktörer och initiativ 3. Möten med stakeholders 4. Analys och rekommendationer 5. Rapportering

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05157

Statistik för sidan