Sveriges Innovationsriksdag 2014

Diarienummer 2014-02670
Koordinator SISP SWEDISH INCUBATORS & SCIENCE PARKS - SiSP - Swedish Incubators & Science Parks
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid januari 2014 - maj 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet uppfyllde målet att utveckla Sveriges Innovationsriksdags innehåll, format och räckvidd till en breddad målgrupp. Konferensen skapade nationell uppmärksamhet och debatt, samt försåg deltagarna med ett program bestående av konkret erfarenhetsutbyte och diskussion om hur svensk innovationsbaserad näringslivsutveckling kan stimuleras mer och effektivare, respektive hur samverkan mellan regionala och nationella nivån i innovationsstödssystemet kan utvecklas.

Resultat och förväntade effekter

Intresset för att delta på Sveriges Innovationsriksdag blev rekordstort och projektet samlade - som förväntat - en bred representation från Innovationssverige. På konferensen deltog såväl företrädare för inkubatorer och science parks, som nationellt och regionalt ledande politiker, beslutsfattare och näringslivsföreträdare, liksom flertalet innovativa tillväxtbolag. Diskussionen under konferensen skedde därmed genom bred representation, och fortsatte även efter konferensen, inte minst från ledande nationellt politiskt engagemang genom ett antal debattartiklar.

Upplägg och genomförande

Upplägget och genomförandet möjliggjorde dialog mellan olika aktörer inom det svenska innovationssystemet, liksom inspirerade, informerade och dela erfarenheter. Program i form av en uppdelning mellan scenprogram och valbara parallella workshops uppskattades av deltagarna och då framför allt möjligheten att tillgodogöra sig best practice inom olika områden. Vidare gav vår analys underlag för utveckling av konferensformat, frågeställningar, räckvidd och fokus inför 2015 års konferens. Analysen visar tydligt att Sveriges Innovationsriksdag fyller en viktig funktion.

Externa länkar

Sveriges Innovationsriksdags webbsida med information om 2014 års upplaga av konferensen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.