SVERIGE SOM INTERNATIONELLT CENTRUM FÖR LIFE SCIENCE

Diarienummer 2012-01853
Koordinator Länsstyrelsen i Stockholms län
Bidrag från Vinnova 489 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - juni 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

SILS kan ses som en förstudie till kommande projekt. Insatsområden har tagits fram. Insatsområdena konkretiseras - dels i projekt med start under hösten 2013 som drivs av partnerskapet från Sveriges starka life science-regioner, dels i och med framtagande av ett s.k. SIO-program.

Resultat och förväntade effekter

SILS har skapat en bred samsyn kring vad som behöver göras. Systemaktörerna i Linköping/Norrköping, Skåne, Stockholm-Mälardalen, Umeå och Västra Götaland har enats kring insatsområden som ska leda till gemensamma lösningar till såväl regionala som nationella utmaningar inom life science-sektorn. Valet av insatser och åtgärder har stämts av mot hur dessa aktiviteter kan bidra till att underlätta en samverkande nationell arena för life science. Effekten av SILS är att relevanta insatser kan preciseras för att Sverige ska uppnå en långsiktig tillväxt inom life science.

Upplägg och genomförande

Att alla Sveriges life science-regioner representeras i projektets styr- och projektgrupp och att det finns en bred samsyn aktörerna emellan är en förutsättning för att projektets målsättning ska uppfyllas. Projektets fokus är tillväxt. SILS ska i förlängningen skapa en långsiktig tillväxt inom life sience-sektorn i Sverige. SILS befinner sig dock på policynivå, den följande implementeringen av de fem insatsområdena som har tagits fram genomförs i kommande projekt. Det förs även dialoger med andra agendor för att framtida breda life sience-satsningar ska ´jacka i varandra´.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.