Svenskt Resurscentrum för Laboratoriediagnostik

Diarienummer 2012-04406
Koordinator Stockholms läns landsting - Landstingsstyrelsens förvaltning
Bidrag från Vinnova 1 982 300 kronor
Projektets löptid december 2012 - december 2015
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet har varit att utveckla ett servicecenter för utvärdering och implementering av ny eller förbättrad laboratoriediagnostik. Utvärdering av servicecentret har genomförts i samarbete med industrikunder i pilotprojekt rörande validering av diagnostiska test och analyssystem. Servicecentrat har etablerats och funktionen och efterfrågan på tjänsten har visats genom att service till pilotkunder har kunnat ges.

Resultat och förväntade effekter

Projektavtal och affärsplan utformades och godkändes. Risk- och konsekvensanalys genomfördes. Ny informationsmodell för att koppla kliniska data och analysdata till biobankade prover togs fram. Service till pilotkund rörande ett automatiserat cellprovstest genomfördes, inklusive apparatuppställning, upplärning av personal, provinsamling från biobank och labanalyser. Efterfrågan på servicen var större än väntat. Logistiken tog längre tid än planerat, men kunde genomföras.

Upplägg och genomförande

Lokalisation, lokaler och ekonomisk administrationsmodell inom landstinget tog längre tid än förväntat. Flertalet kunder har varit multinationella bolag med svenska dotterbolag, där avtalsfrågor behövts föredras även för den centrala ledningen och där granskats ur regulatoriska och affärsmässiga aspekter. Enheten drivs enligt Good Laboratory Practise och Good Clinical Practise. Endast SRCLDs personal har tillträde. Vi har nu en välfungerande enhet med processer, lokaler och personal på plats.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.