Svenska Uppfinnareföreningen 2015

Diarienummer 2014-06370
Koordinator Svenska Uppfinnareföreningens Service Aktiebolag - Svenska Uppfinnareföreningens Service AB
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Huvudsyfte; Att stärka förutsättningarna för uppfinnare och idébärare att definiera, utveckla och introducera idéer och uppfinningar på en marknad. öka förståelsen för uppfinnandet. Under året och i detta projekt har Svenska Uppfinnareföreningen kommit närmare målet att lyfta uppfinningar och uppfinnare och vi hör gång på gång vår statsminister tillika ordförande i Innovationsrådet, Stefan Löven, prata om uppfinningars betydelse.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet har varit att vi knutit fler samarbeten närmare oss, organisationer som är verksamma inom innovationsstödsystem, vilket gör att det för våra medlemmar och uppfinnare ska vara lättare att hitta vägar framåt i sin strävan att förverkliga sin uppfinning, inte bara genom företagande utan också genom licensiering och försäljning av patent.

Upplägg och genomförande

Svenska Uppfinnareföreningen har jobbat strategist med att knyta till sig både organisationer men också lyfta uppfinnarfrågan för politiker. En del av arbetet är att hitta fruktsamma samarbeten med organisationer, vilket Svenska Uppfinnareföreningen också gjort. I riksdagen finns idag ett forum som drivs av Svenska Uppfinnareföreningen som heter FUI, Forum för Uppfinningar och Innovationer där angelägna frågeställningar och ibland lösningar tas upp ofta tillsammans med Svenska Uppfinnareföreningens samarbetspartners.

Externa länkar

Den riktar sig till dig som har en idé du vill utveckla till en innovation. MentorRing är en metod framtagen av Svenska Uppfinnareföreningen för att främja innovationsarbete.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.