Sustainability criteria in concept evaluation methodology

Diarienummer 2011-01287
Koordinator Blekinge tekniska högskola - Sektionen för ingenjörsvetenskap, Karlskrona
Bidrag från Vinnova 1 210 000 kronor
Projektets löptid juli 2011 - september 2013
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINNMER national qualification 2011-04-01

Syfte och mål

Projektets övergripande mål har varit att främja projektledarens kvalifikationer och samtidigt bygga upp ett långsiktigt partnerskap mellan BTH och GKN. Fokus i forskningsprojektet har varit att klargöra hur man definierar hållbarhetskriterier för att utvärdera produktkonceptet. Forskningen har även handlat om hur man tydliggör hållbarhetskonsekvenser vid val av material och tillverkningsprocesser tidigt i produktutvecklingsprocessen för att undvika kostsamma misstag.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har lett till normativa processer och metoder för identifiering och integrering av hållbarhetsaspekter i tidig produktutvecklingsfas. Resultaten kommer att i ett fortsatt samarbetsprojekt generaliseras, utvecklas, utvärderas och valideras för att även implementeras i GKNs design practise. Projektet har även bidragit till professionell utveckling av projektledaren och gett bra förutsättningar för att bygga upp och utvidga ett industriellt nätverk samt skapat nya relevanta forskningsprojekt och internationella samarbeten.

Upplägg och genomförande

Projektledaren har under projekttiden delat sin tid mellan BTH och GKN för att skapa ett aktivt samarbete mellan dessa miljöer. En serie av workshops, fallstudier och kommunikationsmöten har genomförts tillsammans med projektgrupper på GKN. Forskningsresultaten har presenterats på seminarium, konferenser, rapporter samt i internationella vetenskapliga tidskrifter. Projektledaren har även tagit en del externa professionella ledarskaps- och projektledarkurser samt följt en meriterings-och utvecklingsplan för docentmeritering i linje med projektets mål.

Externa länkar

My current and recent research projects.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.