SuMo Biomaterials

Diarienummer 2012-02119
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för kemi- och bioteknik
Bidrag från Vinnova 21 000 000 kronor
Projektets löptid mars 2012 - februari 2015
Status Avslutat

Externa länkar

SuMos hemisda