Sulforafanoider - potentiella nya antidiabetiska läkemedel

Diarienummer 2014-05134
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för kliniska vetenskaper, Kansliet, Malmö
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - augusti 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för programmet är att validera sulforafanoider för behandling av lever-insulinresistens i typ 2-diabetes. Vi har identifierat en sulforafanoid med god stabilitet och kartlagt substansen i detalj med avseende på membranegenskaper och farmakokinetik. Vi avser nu att gå vidare med ytterligare effektstudie in vivo, följt av potentiell klinisk translation.

Resultat och förväntade effekter

Vi har identifierat en sulforafanoid med god stablitet och membranpermeabilitet. Vi har också kartlagt substansens farmakokinetik som en grund för vidare studier av ämnet.

Upplägg och genomförande

Vi har följt vårt planerade schema för identifiering och karakterisering av sulforafanoider.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.