STS Forum 2015

Diarienummer 2015-04584
Koordinator Karolinska Institutet - CMB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - november 2015
Status Avslutat