STS forum 2015 - Future Leaders Program

Diarienummer 2015-07081
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för fiber och polymerteknologi
Bidrag från Vinnova 21 333 kronor
Projektets löptid september 2015 - mars 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

I attended the STS-forum in Kyoto Japan as planed and the meeting was actually above my expectations.

Resultat och förväntade effekter

This was my first time at the STS forum and I was really impressed by the composition of the participants attending this forum it is not every day that scientist and e.g. a politician meet and able to discuss the many different aspects of the our most pressing problems today (e.g. global warming) and how we could solve such problems together.

Upplägg och genomförande

I participated in the Kyoto STS forum as planned.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.