Struktur och funktion hos nyligen upptäckta polysackarid-oxidaser

Diarienummer 2014-01453
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet
Bidrag från Vinnova 501 404 kronor
Projektets löptid juli 2014 - augusti 2015
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie Incoming 2014-03-14

Syfte och mål

Målet med projektet vara att bygga vidare på den nuvarande kunskapsbasen om en klass av enzymer som kallas Lytiska pollysackarid oxygenaser (LPMOer). Dessa enzymer klyver bindningarna i olika typer av pollysackarider med hjälp av en oxidativ process, och har funnits kunna öka den katalytiska aktiviteten i kommersiella blandningar av cellulosanedbrytande enzymer. Vi har uttryckt och karaktäriserat några utvalda LPMOer, och våra resultat har gett oss värdefull ny kunskap om funktionen hos LPMOer.

Resultat och förväntade effekter

Uttrycket av LPMOer med olika substratspecificiteter och den biokemiska karaktäriseringen och strukturbestämningen av dessa har gett oss en ökad kunskap om dessa enzymers katalytiska aktivitet och strukturella detaljer som påverkar denna. Denna nya kunskap kommer att bidra till att vi bättre kan använda LPMOer som tillsatser i enzymblandningar som används för att bryta ned lignocellulosa samt kunna modifiera dessa för att ge dessa bättre biokemiska egenskaper för tänkt bioteknologisk process.

Upplägg och genomförande

Den komplicerade reaktionsmekanismen hos LPMOer kräver en multidisciplinär approach för att kunna studera denna. Projekt har innefattat en rad olika typer av biokemiska och biofysikaliska experiment, något som har underlättats av värdinstitutets kunskap om dessa enzymer och nätverk av samarbetspartner inom forskningsområdet. Merparten av de planerade försöken har genomförts med tillfredställande resultatutfall och delar av resultaten har redan blivit publicerat i hög-renommerade tidskrifter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.