Struct: Structural Health Monitoring with Networked Embedded Systems

Diarienummer
Koordinator SICS SWEDISH ICT AB
Bidrag från Vinnova 3 666 667 kronor
Projektets löptid augusti 2011 - oktober 2014
Status Avslutat