Strategisk mobilitet: ansökan om bidrag för kortare forskningsvistelse för Prof. Dries Faems i Lund

Diarienummer 2014-03256
Koordinator Lunds universitet - Institutet för ekonomisk forskning
Bidrag från Vinnova 207 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Ansökan rörde en kortare forskningsvistelse av Professor Dries Faems vid Lunds Universitet. Vår målsättning var att överföra kunskap; engagera Dries Faems i forskningsarbetet i Lund och initiera ett strategiskt samarbete. Mot bakgrund av projektsammanfattningen är vi mycket nöjda med hur projektet har utfallit.

Resultat och förväntade effekter

Dries Faems har vistats i Lund under sammanlagt sex veckor. Under denna tid har han varit aktivt engagerad i forskningsprojekt, haft utvecklingssamtal med doktorander och presenterat sin egen forskning vid seminarier. Projektet har varit mycket lyckat och kontakten med Lunds Universitet och Groningen kommer fortlöpa efter projekttidens slut. Bland annat är Dries Faems med som internationell expert i en forskningsansökan kring innovation i nystartade bolag och flera forskningspublikationer är under arbete och har presenterats på internationella konferenser.

Upplägg och genomförande

Dries Faems har vistats i Lund under sammanlagt sex veckor, men som mest under två veckor i sträck. Visa perioder har varit forskningsintensiva, där Dries Faems aktivt deltagit i fältarbete och skrivprocessen. Andra perioder har varit undervisningsorienterade, där doktorander och fakultet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.