Strategisk forskningsagenda inom logistik

Diarienummer 2012-01880
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - oktober 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet är att ta fram en strategisk forsknings- och innovationsagenda för svensk logistikforskning. Tidsperspektivet är långsiktig och ledorden är värdeskapande, effektivitet, lönsamhet, konkurrenskraft och hållbarhet ur såväl ekonomisk, social som miljömässig synpunkt. Målet med en Forsknings- och innovationsagenda för framtidens logistik är att med utgångspunkt i en redan stark svensk tradition att utveckla komplexa system bli världsledande i termer av innovationskraft och praktisk nytta för näringsliv och samhälle.

Resultat och förväntade effekter

Agendaarbetet har genomförts enligt plan. Både den ekonomiska och miljömässiga potentialen i effektivare logistiksystem är mycket stor. Det är en potential som man inte kommer åt med de senaste årens ensidiga satsningar på praktiska och tekniska transportlösningar i form av t .ex demonstratorer. Istället behöver man utveckla logistiksystem som omfattar hela kedjan från råvara till slutkund. Effektimål är definierade, liksom vad som behöver göras på kort och lång sikt i termer av innovativ utveckling, vilket kräver ett kunskapslyft på flera nivåer i företag och organisationer.

Upplägg och genomförande

Projektet har en styrgrupp som representerar viktiga företag i svenskt näringsliv. Den breda förankringen i näringsliv och samhälle har vi fått genom en referensgrupp på mer än 50 personer, som har varit med under arbetsmöten i två omgångar fått granska och ge synpunkter på underlaget. Specifika trender som påverkar logistiken har legat till grund för diskussioner om primära logistiska utmaningar på lång och kort sikt. Detta har i sin tur legat till grund för vilka kunskapsbehov som finns för att möta framtida utmaningar och hur man ska nå effektmålen

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.