Strategier för hållbara produktions- och försörjningsnätverk i turbulenta miljöer

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Bidrag från Vinnova 3 230 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - maj 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet har varit att utveckla ny kunskap om vilken turbulens (=stora och snabba svängningar i företags omgivande miljö) svenska tillverkande företag utsättas för, hur den kan identifieras, och vilka strategier för att anpassa planeringsprocesser, informationsutbyte, och produktionsnätverkets konfiguration som är möjliga och lämpliga att tillämpa. Det har också varit att kartlägga svensk tillverkningsindustrins generella konkurrensförmåga.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har utvecklat ramverk för störningstyper i försörjningskedjor och riktlinjer för 1) tidiga varningssignaler i leveranstörsval, nyckeltal, `dashboards´ och leverantörsrelationer, 2) hinder för avancerade S&OP-processer och för värdeskapande användning av APS-system i S&OP-processer, 3) vilken planeringsinformation att utbyta beroende på efterfrågans och försörjningskedjans karakteristik, och hinder för informationsanvändning, 4) produktions- och försörjningskedjeflexibilitetens effektivitetspåverkan vid utflyttning av produktionsaktivitet.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i tre arbetspaket. Det första om identifiering av störningar baseras på tre djupfallstudier. Det andra om hantering av turbulens består av tre delar och har studerats via djupstudier av tre produktionsnätverk, en simuleringsstudie, en enkätstudie och flera workshoppar med projektets parter. Det är denna andra del som varit projektets huvudfokus. Det tredje om konkurrenskraft har studerats mha av makrosstatistik och en intervjustudie med produktionschefer i stora svenska verkstadsföretag.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.