Stora Teknikpriset

Diarienummer
Koordinator Talentum Media AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid mars 2010 - november 2010
Status Avslutat

Syfte och mål

Stipendier för mottagarna av Stora Teknikpriset 2010

Resultat och förväntade effekter

Stipendier för mottagarna av Stora Teknikpriset 2010

Upplägg och genomförande

Priset delades ut 26 oktober av VINNOVA och Ny Teknik.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02786

Statistik för sidan