Stöd till Svensk-franska forskningsföreningens verksamhet 2013

Diarienummer 2013-04855
Koordinator SVENSK-FRANSKA FORSKNINGSFÖRENINGEN (A.F.S.R.) - Svensk-Franska Forskningsföreningen
Bidrag från Vinnova 120 000 kronor
Projektets löptid januari 2013 - december 2013
Status Genomfört

Syfte och mål

AFSR har planenligt genomfört projekt ´Pris för unga forskare´ i en svensk och en fransk del, där förstapriset i den svenska delen utgörs av en tids vistelse i ett franskt forskningscentrum. Arbetet gjordes i samarbete med ambassaderna i respektive land och med industriella sponsorer. Vidare har AFSR organiserat två seminarier med flera föredragshållare, ett enstaka gästföredrag och två studiebesök (ett i vardera landet). Föreningen har också deltagit i arbetet på Stockholm Junior Water Prize. Under året har även en väsentlig omorganisation av föreningens arbetssätt skett.

Resultat och förväntade effekter

Vi bedömer att utfallet av årets arbete med råge motsvarar det som var föresatserna vid början av året.

Upplägg och genomförande

Då AFSR är en ideell förening har arbetet i väsentlig del utförts av styrelsemedlemmar eller andra medlemmar i föreningens arbetsgrupp. Därtill hade föreningen en anställd generalsekreterare fram till årsmötet i september 2013 då det beslutades att inte längre ha anställd generalsekreterare.

Externa länkar

AFSR website (incomplete)

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.