Stöd till Svensk-forskningsföreningen (AFSR)

Diarienummer
Koordinator SVENSK-FRANSKA FORSKNINGSFÖRENINGEN (A.F.S.R.) - Svensk-Franska Forskningsföreningen
Bidrag från Vinnova 120 000 kronor
Projektets löptid januari 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Svensk-franska forskningsforeningens (AFSR) verksamhet syftar till att skapa broar mellan relevanta aktörer inom FoU i de båda länderna. En stor del av kansliets arbete gäller information.

Resultat och förväntade effekter

Effekterna av AFSR:s verksamhet har utvecklats enligt planerna som syftar till att skapa broar mellan relevanta aktörer inom forskning och innovation i de båda länderna. En stor del av kansliets arbete under 2012 har gällt information. Samarbetet med de båda ambassaderna (Sveriges ambassad i Paris och Frankrikes ambassad i Stockholm) har utvecklats mycket positivt.

Upplägg och genomförande

Det är omöjligt att göra en slutanalys. Samarbetet är pågående.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-03019

Statistik för sidan