STING Day 2015

Diarienummer 2015-00937
Koordinator Stockholm Innovation & Growth AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - september 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med STING Day 2015 är att skapa en mötesplats där innovativa startups kan få inspiration, kunskap och framförallt värdefulla kontakter som hjälper dem att bygga internationella tillväxtföretag. 150 investerare, varav en stor del internationella, deltog. I utvärderingen av STING Day 2015 svarade 99% av deltagarna att de hade träffat minst en person som kan bidra positivt till bolagets utveckling (2014: 96%).

Resultat och förväntade effekter

Värdefulla möten: Flera värdesatte den höga kvalitet på nätverkandet. T ex, ´The invite-only nature of STING really showed, I had the feeling that every single person at the event was carefully picked and the event felt full of interesting people.´ 6 mån efter eventet undersöker vi hur många investeringar som gjorts som initierades på STING Day. Lyfta frågan kring bättre samarbete mellan storföretag och startups: Vi har efteråt blivit kontaktade av aktörer som vill jobba med frågan. Vi drar nu igång ´Team Up with Startups´ för just storbolag, tillsammans med Handelskammaren.

Upplägg och genomförande

STING Day 2015 genomfördes enligt plan den 7 maj på Birger Jarl i Stockholm. Ca 400-450 deltagare fanns på plats under dagen. 65 startupbolag ställde ut sina innovationer och ca 150 investerare besökte dem i utställningen. En stor del av investerarna kom från Europa och övriga nordiska länder. Programmet innehöll en balanserad mix av inspirationstalare (Linas Matkasse, Diamorph, Trice Imaging och Spotify), speed meetings, paneldiskussion med företrädare för storbolag, pitchar och fokuserat nätverkande. Analys: ännu mer tid till nätverkande och en färre talare till nästa år.

Externa länkar

http://www.stingday.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.