STING Day 2012

Diarienummer 2011-04105
Koordinator Stockholm Innovation & Growth AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - november 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Huvudmål: Att minst 87% av medverkande startups och tillväxtbolag hittar minst en ny värdefull affärskontakt som genererar nytta till bolaget. 86% svarade ja på den utvärderingsfrågan. Bland deltagarna i sin helhet var siffran 94%. Att minst 55 innovativa startups/expansionsbolag medverkar på eventet. (Ja, 68) Att eventet är fullsatt, dvs 225 personer medverkar. (Ja, 234) Att minst 60 investerare medverkar på eventet. (Ja, 92 registrerade) Att det, utifrån ansökningar från externa startups, går att välja ut 15 kvalificerade case. (Ja)

Resultat och förväntade effekter

Exempel på resultat för deltagande bolag: Berries by Astrid fick kontakt med ny kund som de har sålt till. Fick även kontakt med investerare som det nu förs diskussioner med. Chundsell Medical sålde de sista fem aktierna på emissionen ´rakt över disk´ till en ny investerare. Fanchinima fick kontakt med en affärsängel som investerade, och även Framtidslyftet som också investerade. Ignitia fick kontakt med ett av Europas största väderbolag. Merchii fick kontakt med en investerare som investerat. Flera STING-bolag och andra startups fick publicitet i media. Med mera.

Upplägg och genomförande

STING Day 2012 genomfördes den 3 maj. Eventet var fullsatt (225+ personer). Baserat på utvärderingsenkäten (48% svarsfrekvens) var 97% av alla deltagare positiva/mycket positiva till STING Day. 94% skapade minst en ny värdefull affärskontakt. Det visar att upplägget med föredrag/inspirationstalare varvat med nätverkande och workshops fungerar mycket bra som en plattform för att skapa nya kontakter, hitta affärsmöjligheter, utbyta kunskap och få inspiration. Platsen var Kista Science Tower. Fungerar bra men börjar bli litet allt eftersom intresset för STING Day växer.

Externa länkar

Eventets hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.