Statistisk verifiering av en ny mätmetod för förbättrad säkerhet i fingeravtryckssensorer.

Diarienummer
Koordinator Fingerprint Cards AB
Bidrag från Vinnova 410 000 kronor
Projektets löptid mars 2013 - oktober 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med forskningsprojektet var att verifiera tidigare simuleringsresultat med ny mätdata, att skapa en databank med många mätningar på riktiga och falska fingrar för statistisk verifiering av mätmetoden, och att få en bättre förståelse om var restriktionerna i den nya mätmetoden ligger.

Resultat och förväntade effekter

I det här forsknignsprojektet har vi lyckats identifiera falska och äkta fingeravtryck genom statistisk verifiering av mycket mätdata. I våra mätningar har vi utvärderad olika material som används idag för att skapa falska fingeravtryck ( m.m. rubber, silikon, gelatin). Vi kan identifiera dem olika material genom kapacitiv mätning med våra sensorer. Med detta har vi nu tagit fram en unik metod för att kunna motverka falska fingeravtryck för kapacitiva fingeravtryck sensorer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.