Statistisk teori och metodik för tjugoförsta århundradet

Diarienummer 2015-01546
Koordinator Uppsala universitet - MATEMATISKA INSTITUTIONEN
Bidrag från Vinnova 623 665 kronor
Projektets löptid juli 2015 - juni 2018
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie Incoming 2015-03-17