Start-up Day 2012

Diarienummer 2012-01084
Koordinator Stockholm School of Entrepreneurship
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid april 2012 - april 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

På Start-up Day 2012, ett årligt event för över 500 studententreprenörer, start-up företag och investerare belystes crowdfunding som finansieringsform och Vinnovas nya initiativ Crowdfonding lyftes fram för en relevant publik.

Resultat och förväntade effekter

Men den ökade kännedomen om Vinnovas Crowdfonding-initiativ förväntas fler entreprenörer vända sig till Vinnova och öka sina chanser att bygga sina företag.

Upplägg och genomförande

Upplägget i form av presentation av Vinnova på stora scenen inför 500 personer, seminarierna med Joakim Jardenberg och Daniel Daboczy i kombination med att Vinnova fanns på plats som utställare för att möta deltagarnas frågor var ett lyckat format.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.