Stärkt samverkan. Conference on Co-creation between Industry and Academia

Diarienummer 2014-06172
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation,design och Teknik
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - september 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

CAI´15, Co-creation between Academia and Industry var ett samarbete mellan MDH och ABB Sverige med syfte att belysa och fördjupa diskussionen kring fördelar och begränsningar/hinder i relation till samproduktion utifrån akademiska respektive industriella perspektiv. Avsikten var även att behandla frågor som berör open-innovation. En viktig del av konferensen var frågeställningar som berör forskningsmetoder och hur dessa bör utvecklas med fokus på samproduktion och därmed bidra till akademisk och pedagogisk excellens liksom innovationer.

Resultat och förväntade effekter

Konferensen genomfördes under två dagar 10 11 september på Mälardalens högskola i Västerås med lyckat resultat. Fem internationella inbjudna föreläsare från akademin och industrin bidrog med 45 minuters föreläsningar vardera, till detta kom 10 presentationer av forskare som hade skickat in bidrag. Konferensen har bidragit till att nya kontakter har etablerats mellan forskare som intresserar sig för samproduktion. Konferensen besöktes av närmare 60 deltagare.

Upplägg och genomförande

CAI´15 var en tvådagars konferens där akademiska och industriella perspektiv på samverkan blandades, vilket medförde en fördjupad diskussion kring innebörden av samverkan. Upplägget av konferensen var sådant att vi hade inbjudna föreläsare samt forskare som bidrog med paper presentationer. Varje presentation, såväl efter de inbjudna föreläsarnas som de kortare paper presentationerna, följdes av intensiva diskussioner. Kaffepauser, luncher och konferensmiddag bidrog till ytterligare tillfällen för samtal.

Externa länkar

http://www.mdh.se/cai15

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.