Starkt ledande materialpasta för screentryck på textilier

Diarienummer 2014-03413
Koordinator Högskolan i Borås - Institutionen Ingenjörshögskolan
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - maj 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

I detta projekt har en elastisk och elektriskt ledande pasta (e-pasta) utvecklats genom att använda kolnanorör som det konduktiva materialet. Konduktiviteten är tillräckligt hög för att sammankoppla mätpunkter med differentialförstärkare som i sin tur förser biopotential-monitorer, såsom EKG och HR, med insignaler. Elasticiteten är över 25 % vilket medger användning på de flesta textila material.

Resultat och förväntade effekter

Till en början förväntades ett framtagande av en e-pasta som skulle kunna användas till alla slags elektriska kretsar på/i ett plagg. Integrationen mellan textilier och elektronik skulle därmed underlättas. Den framtagna pastan är tillräckligt bra för tillämpningar där elektrisk ledningsförmåga krävs men inte då metallisk ledningsförmåga fordras. Att uppnå en bra integration mellan textilier och elektronik är en utmaning. Det aktuella materialet och dess tillverkningsprocess uppvisar tillräcklig potential för att utvecklas vidare och göra storskalig tillverkning möjlig

Upplägg och genomförande

Efter projektets uppstart insågs att det skulle krävas ett fler antal månader, ungefär nio, för att kunna uppnå de förväntade resultaten. Den tid som lades ned på arbetet med kolnanorör skulle istället ha kunnat dediceras till att utveckla en silverbaserad pasta och därmed få fram ett material som uppvisar både hög konduktivitet och funktion inom projektets tidsram.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.